El comerç amb Amèrica

Carles III atorgant el dret de comerç amb Amèrica, P.P. Muntanya, 1790.

GCB

Al final del segle XVII, el comerç català disposava de dues vies d’accés al mercat americà que garantien una connexió òptima amb el món del comerç colonial. D’una banda, cosa que continuava una tradició que arrancava de la conquesta cristiana d’al-Àndalus, els mercaders catalans, valencians i mallorquins disposaven d’una àmplia xarxa d’agents comissionistes establerts a les capçaleres peninsulars del tràfic amb les Índies Occidentals espanyoles. Aquestes corresponsalies eren emprades per donar sortida...