Creixement humà i material als Països Catalans

Principals ciutats i densitat de població als Països Catalans, 1787

La demografia dels Països Catalans experimentà una transformació transcendental al segle XVIII: va superar el sostre demogràfic que, fins aleshores, li imposaven les estructures de l’antic règim. En termes numèrics, això vol dir que, entre els anys 1717 i 1787, Catalunya va passar d’uns 600 000 habitants a prop d’l 000 000, mentre que el País Valencià, que partia de la xifra d’uns 400 000, arribà als 800 000. Mallorca i Eivissa, de tenir en total poc més de 100 000 persones cap al 1667, van passar a tenir-ne a l...