Del barroc al neoclàssic

L’art català del segle XVIII s’inicià històricament el 1700, any en què morí l’últim dels Àustria, Carles II, i va tenir el seu darrer moment amb l’inici de la guerra del Francès, l’any 1808. Dins d’aquest període cal analitzar quatre moments ben diferenciats: la cort de l’arxiduc Carles, amb els anys inicials de Felip V; el regnat de Felip V i Ferran VI, amb el curt interregne de Lluís I; el regnat de Carles III i, finalment, el de Carles IV. L’art fou un fidel reflex de la situació política. Així, durant el primer període s’obrí vers un internacionalisme, que no fou aliè a la presència d...