L’assimilació dels costums francesos: el Rosselló i la Cerdanya

Plànol de la ciutat i ciutadella de Perpinyà, J.A.Piganiol de la Force, París, 1754.

CEDACC / J.L.V.

Entre el tractat dels Pirineus i la guerra de Successió, el Rosselló, província fronterera i país conquerit, fou dotat de noves institucions. L’ordre francès imposat per les armes i per les guerres de Lluís XIV va rompre totes les resistències: els angelets de la terra (1663-72), la conspiració de Vilafranca de Conflent (1674), el complot de Perpinyà (1674) i l’oposició del clergat, sobretot del regular, els convents del qual foren assimilats a les províncies franceses.

Vincula...