Del regnat de Jaume II a la Pesta Negra

El millor present del gòtic

A Catalunya l’expansió implacable, profunda i original de l’estil artístic que es coneix com a gòtic pot ser associada a l’etapa històrica que va des del començament del regnat de Jaume II (1291-1327) fins a la declaració, el 1348, de la major i més coneguda epidèmia de pesta bubònica de l’edat mitjana. Les experiències del segle XIII, sigui en el camp de l’arquitectura o en el de les arts figuratives, havien transformat l’art del passat romànic en múltiples direccions. A les portes del nou segle, els accents dinàmics del gòtic portaren a un nou encontre entre...