El convent de Sant Francesc de Cervera

Sistemàticament negligit en els estudis sobre arquitectura gòtica catalana, l’església del convent de Sant Francesc de Cervera és, com veurem, una construcció d’un interès molt superior a l’atenció que ha merescut. Com passa amb altres convents franciscans hispànics, també en el cas del de Cervera es presumia, almenys des del segle XV, una llegendària fundació de part del mateix sant Francesc durant el seu pas per Espanya cap al 1211. El cert és que, com deixa clar el pare Sanahuja (Sanahuja, 1933), d’on extraiem les nostres dades i citacions, la referència certa més antiga és una donació...