Els salaris i el règim salarial en el treball de la construcció

L’escala de remuneració era molt àmplia en una obra i variava d’un ofici a l’altre, d’una activitat o d’una obra a l’altra. Els treballadors rebien, en general, la paga el dissabte, per setmana vençuda. En els períodes de poca activitat podia passar que els procuradors paguessin cada deu o quinze dies. La unitat de base era la jornada, amb la mitja jornada com a submúltiple. Només es comptaven les jornades completes, fins i tot en cas de força major. Així, un treballador podia veure com se li treia un sou del salari si la pluja l’havia obligat a interrompre la feina. En canvi, el procurador...