L’organització del treball en les obres catedralícies i civils

Les administracions de la gestió: les fàbriques

Inscripció del mur exterior de la catedral de Barcelona que dona al carrer dels Comtes, a l’altura de les capelles de Sant Llorenç i Sant Dionís, en què es deixa constància de la represa de les obres de la catedral el 1329.

Enciclopèdia Catalana – G.Serra

L’Església en general i l’episcopat en particular van ser els grans promotors dels segles del gòtic. Se n’ha dit també l’època de les catedrals, pel protagonisme que van tenir aquests grans edificis en la societat del moment. D’acord amb la coneguda cita de G. Duby, “la...