La mà d’obra

Orígens i mobilitat

Caplletra I de l’inici del Llibre d’Esdres, de la Bíblia francesa de la catedral de Girona (final del segle XIII). Dos mestres treballen reconstruint el Temple de Jerusalem. Un llança la plomada i l’altre desbasta un carreu amb un pic amb un tallant dentat.

Tresor de la Catedral de Girona, ms. 5 - ©R.Manent

D’on venien els treballadors que construïren els edificis de les ciutats catalanes? Els corrents de migració provinents del nord sembla que foren més forts que els que provenien del sud. Per tradició històrica i cultural, Catalunya va mirar més cap a l...