L’estructura professional, familiar i social dels artífexs

La jerarquia professional. Els oficis i les confraries

La necessitat d’estructurar i regular la pràctica dels oficis es va fer evident ben aviat, però els camins per a arribar a aquestes associacions, més o menys organitzades i reglamentades segons els llocs, van ser diversos. Aquesta diversitat la trobem fins i tot en la denominació i en la definició mateixa d’aquestes associacions. La terminologia depenia molt del fet que el factor religiós tingués o no un paper en la seva vida corporativa. A Catalunya, aquestes associacions es coneixeran gairebé indistintament com a associacionsmenestral...