L’escultura arquitectònica romana i els relleus

Les escultures en relleu tant arquitectònica com ornamental s’adiuen amb l’entorn que devia rebre-les (ambients privats, oficials, rurals, urbans), sense oblidar tampoc els comitents i els destinataris de les diverses obres. S’ha d’evitar un estudi d’aquestes escultures allunyant-les del context que les acollia i mirar, en canvi, d’integrar-les en l’entorn físic i els condicionaments ideològics, històrics, socials, laborals i econòmics que les motivaren.

Els capitells i la decoració dels espais públics, especialment els del fòrum provincial de Tarraco, constitueixen una magnífica font d...