L’escultura romana ideal, els retrats i la decoració de les vil·les

L’escultura exempta ofereix un bon repertori de representacions iconogràfiques de les divinitats, que eren disposades tant als espais públics com als privats. Les imatges de déus que sovintegen més a Catalunya són les de Bacus, Venus i Diana.

El gènere del retrat va assolir una difusió enorme en l’art romà. Les representacions d’emperadors i de membres de la seva família permeten de reconstruir els programes iconogràfics que nodrien la propaganda imperial. Els retrats de personatges privats, especialment abundosos a partir del govern d’August i durant el dels emperadors julioclaudis, es...