La dinàmica marina

El desplaçament de les masses d’aigua

Malgrat la seva relativa imprecisió, encara ara s’utilitza molt la definició i la distinció de “masses d’aigua”, especialment quan unes difereixen força de les altres, tenen un origen diferent i, secundàriament, es troben al llarg de superfícies actives, com a conseqüència de moviments diversos que poden incloure ruptures i lliscaments al llarg de fronts, com també processos de mescla.

La circulació geostròfica

Molt d’interès ha tingut i té l’estudi de la relació geostròfica entre els corrents marins i la distribució de la densitat de l’aigua. El...