Els consumidors secundaris i terciaris: els grans invertebrats i els vertebrats

Un ambient fàcil i perillós alhora

Mancant-hi els refugis que proporcionen el substrat i la cobertura, els organismes que habiten a l’ambient pelàgic es troben voltats d’aliment, però alhora estan exposats a ser menjats. Tal com s’ha dit, a més del plàncton permanent, hi ha molts ous i larves que en formen part de manera temporal; no és infreqüent que els estats larvals d’alguns predadors de mida gran siguin, al seu torn, consumits pels adults de les seves preses habituals. La major part dels organismes passen per diferents etapes en què són consumidors primaris quan s’alimenten de...