L’aprofitament dels recursos vius de la mar i els oceans

La pesca tradicional

Al llarg de milers d’anys, abans de la invenció de l’agricultura, vuit o deu mil anys enrere, molts pobles caçadors i recol·lectors s’han alimentat, entre altres coses, de peix. Les deixalles culinàries o els abocadors dels habitants paleolítics d’algunes parts d’Europa, d’Àsia i del nord d’Àfrica revelen que els crustacis, els mol·luscs i algunes espècies de peixos eren part important de llurs dietes. A Europa, les restes de neandertals de les coves de Gibraltar s’han trobat associades a restes de mol·luscs, mentre que altres humans del Paleolític superior, com ara els...