Bibliografia general referent al romànic de l’Empordà

Obres i treballs generals
  1. Estudis Monogràfics
  2. Canapost. Excursió al Gran i Petit Ampurdà, “Butlletí Mensual de la Associació Catalanista d’Excursions Científicas”, any VIII, núm. 82 Barcelona agost del 1885.
  3. Catàleg del Museu Frederic Marès, Ajuntament de Barcelona, Barcelona 1979 pàg. 20 núm. 785.
  4. Cenobi benedictí de Sant Feliu de Guíxols. Casa amb elements romànics. Excursió a Sant Feliu de Guíxols, etc., “Butlletí Mensual de la Associació Catalanista d’Excursions Científicas”, any XII, núm. 125 Barcelona març del 1889.
  5. Col·legiata de Santa Maria de Lladó. Excursió de Figueres a Camprodon per...