Sant Salvador del castell de Peratallada (Vulpellac)

En les Rationes decimarum de l’any 1279 és esmentada l’església de Peratallada “cum capella castrí”, mentre que l’any 1280 apareix a part la “capella castri de Petra cisa”. En els nomenclàtors del final del segle XIV figura entre les esglésies sufragànies amb beneficis propis i com a pertanyent a la parròquia de Canapost: “Capella sancti Salvatoris de Petracissa, in parrochia sancti Stephani de Canapost”. Dins el complex conjunt edificat del castell de Peratallada no és possible, avui, esbrinar amb exactitud on estigué situada la capella, si bé es poden mantenir hipòtesis més o menys...