Capella del Fòrt (Caudièrs de Fenolhet)

Aquesta esglesiola era situada dins el recinte del Fòrt, el qual fou fet construir pel vescomte Arnau I de Fenollet l’any 1172. Tot i que la capella, de la qual es desconeix l’advocació, degué ésser bastida contemporàniamenta l’esmentada fortalesa, hom no disposa de referències documentals del seu passat medieval. Les escasses notícies que n’han pervingut daten ja d’època moderna; així, hom sap que l’any 1628 el cònsol Abrias, membre de la confraria dels penitents blancs, li atorgà un llegat de 100 lliures per a les obres de reparació que s’hi estaven duent a terme, però, malgrat tot, la capella fou enderrocada el 1644.