Nostra Dóna de la Val (Caudièrs de Fenolhet)

L’actual santuari de Nostra Dóna de la Val és situat a la sortida de l’engorjada vall de Sant Jacme, al S de la vila de Caudièrs de Fenolhet. Les primeres referències d’aquesta església es troben en dues butlles atorgades pel papa Sergi IV al novembre del 1011. En una es confirmaren els béns del monestir de Sant Miquel de Cuixà, entre ells un alou “in vallis Sanctae Mariae”. En l’altra es procedí a confirmar la fundació del monestir de Sant Pèire de Fenolhet. Segons consta en aquesta butlla el comte de Besalú Bernat I Tallaferro havia dotat el nou monestir, entre d’altres béns, amb l’“ecclesia Sanctae Mariae de Valle”.

L’església de la Val tingué la funció de parròquia de Caudièrs fins que, per la seva situació aïllada a l’extrem meridional del terme, hom decidí l’any 1582 bastir una església parroquial nova al bell mig de la vila de Caudièrs. Fou a partir d’aleshores que aquesta antiga parròquia esdevingué un santuari.

L’església actual correspon bàsicament a un edifici del segle XV, d’una sola nau, amb un porxo d’accés i un campanar octagonal; conserva a l’interior interessants peces de mobiliari litúrgic, com el retaule de l’altar major, obrat al segle XV en pedra esculpida i policromada, on es representen escenes de la vida de la Mare de Déu.