Casa forta de Bedoc (Vidreres)

Consta dins el terme de Sant Iscle com a feudatària dels Cabrera, en les declaracions de dominis fetes per Bernat III de Cabrera el 1362. A part aquesta referència documentada no hi ha cap altra notícia; tampoc no en coneixem la situació.