Torre de Brugueres (Vidreres)

S’esmenta en el mateix document o relació del 1362 com a feudatària dels Cabrera, dins el terme del castell de Sant Iscle. Sembla que es pot identificar amb l’actual masia anomenada Torre Llobet.