Casa forta d’Orsièras (Montfòrt)

Situació

Restes d’aquesta antiga casa forta propera al coll d’Orsièras.

ECSA - J. Bolòs

Les restes de la casa forta són situades a 980 m d’altitud, sobre un petita elevació, al costat del prat que s’estén pel coll d’Orsièras, que separa les valls de la conca de la Bolzana de les valls de la conca de l’Adasig.

Mapa: IGN-2348. Situació: Lat. 42° 44′06″ N - Long. 2° 18′39″ E.

Si seguim la carretera que va de Montfort cap a Rebolhet i Sornian, passarem pel coll d’Orsièras. Poc més avall, a la banda nord, hi ha una granja de bestiar boví, situada al capdavall d’uns prats. La construcció més allunyada de la carretera, darrere la granja, és una casa forta medieval.

Casa

Planta de la fortificació, mutilada en part quan es va habilitar com a cabana o pallissa.

J. Bolòs

La casa forta té una planta lleugerament rectangular. Els costats llargs, orientats a l’E i a l’W, tenen a l’interior una longitud d’uns 470 cm; els costats curts fan uns 370 cm. Els murs tenen un gruix d’uns 170 cm. L’alçada actual de les parets conservades és d’uns 7 m, repartits entre un nivell de peu pla i un pis principal. A banda i banda, a les parets llargues, a uns 3,5 m del terra interior, hi ha diversos forats destinats a encabir les bigues del trespol. No és pas segur que no hi hagués un pis superior, ja que el gruix dels murs ho permetia perfectament.

Els murs són fets amb carreus poc treballats, de mida mitjana (fan uns 15 cm d’alt per uns 25 cm de llarg), col·locats en filades, units amb morter de calç. A la part superior, l’aparell constructiu és una mica més irregular. Els caires de les parets, tal com és usual, eren fets amb uns carreus més grans i escairats.

Al mur oest encara s’endevina l’existència d’una espitllera, acabada a dalt amb diverses lloses planes, d’una forma semblant, per exemple, a com és acabada la de la torre del castell de Lançac. La porta segurament era situada a la banda meridional.

L’estat de conservació d’aquesta construcció és mitjà. En època moderna, en esdevenir aquesta fortificació una cabana o pallissa, a la paret meridional, refeta, fou obert un gran portal, acabat amb un arc rebaixat. Modernament, en ésser abandonat l’edifici, s’ha ensorrat part d’aquesta paret sud i part de la paret est. A més a més, els carreus ben treballats dels angles han estat arrencats.

Aquesta casa forta era situada en una elevació del terreny, augmentat al costat meridional per un vall, que actualment separa aquesta construcció de la granja moderna.

D’acord amb les seves característiques, podem datar aquesta casa forta cap al segle XIII i la podem relacionar amb construccions com el castell de Lançac, també a la Fenolleda. També podem establir relacions amb altres construccions semblants, tingudes per membres de la petita noblesa local, com poden ser, per exemple, la propera torre de Mascardà, al Conflent o bé la Torrassa d’Alp o el castell de Sant Romà, a la Cerdanya.