Sant Joan Baptista de Montfort

El poble de Montfort és situat a uns 750 m d’altitud, just a la capçalera de la Bolzana, prop del Tuc Dormidor. Entre els segles X i XI l’alta vall de la Bolzana era anomenada en la documentació vall de Santa Creu, la qual, al segle X, era possessió del monestir de Sant Miquel de Cuixà. Així consta en un precepte del rei Lotari, datat l’any 958 i atorgat en favor del mencionat cenobi, i en dues butlles papals expedides, respectivament, per Joan XIII l’any 968 i per Sergi IV el 1011. Aquest darrer document, el més explícit, menciona entre les esglésies que pertanyien al cenobi de Cuixà l’“ecclesia Sancti Johannl”, a la part més alta de la valle Alba, primitiva denominació de la vall de Montfort; es tracta de la menció més antiga que s’ha localitzat d’aquest temple.

L’actual església parroquial, tot i el seu origen romànic, no presenta cap resta arquitectònica visible del primitiu edifici, car fou totalment refet en època moderna. Malgrat tot, la seva situació dins la vila evoca un antic clos eclesial, limitat al SE per la Bolzana i envoltat pels costats oest i nord-oest per un conjunt de carrers.