Castell de Falgons (Sant Miquel de Campmajor)

El castell de Falgons, situat a poca distància de l’església parroquial de Sant Vicenç de Falgons, és al vessant oriental de la serra de Falgons, a uns 5 km del cap del municipi. Els orígens són confusos i embolicats amb la llegenda de l’origen dels Cartellà. Precisament al començament del segle XII, quan els Cartellà ja posseïen el castell, surten a la història amb Pere Galceran I de Cartellà (1208-36). El seu hereu Galceran V, inicia la branca dels Cartellà-Falgons o Cartellà residents a Falgons, casal que el 1251 pertanyia a la jurisdicció del castell de Finestres. Els Cartellà reeixiren a convertir el seu casal en castell termenat i centre d’una baronia o domini jurisdiccional; entre el 1404 i el 1580 tots els seus hereus foren enterrats a Sant Vicenç de Falgons. La seva especial història fa que el castell tingui la disposició d’un gran casal residencial i que el castell actual sigui el resultat de nombroses reformes, amb una planta sensiblemente geomètrica i poc habitual, bé que el seu pati interior, amb una escala d’accés, l’acosta a la tipologia pròpia dels castells medievals.

Però els elements més significatius (portes, finestres, etc) ens condueixen a obra dels segles XV i XVI, tot i que LI. Constans data tres de les torres al segle XIII, com també part de la base dels murs.