Sant Nazari (Sant Miquel de Campmajor)

Situació

Capella rural amb un absis molt desplegat, ornat amb un ritme de dues grans arcuacions llombardes entre lesenes.

J. Moner

L’església de Sant Nazari és situada al final d’un petit pla a migdia de la vall de Campmajor.

Mapa: L38-12(295). Situació: 31TDG723538.

Per la carretera de Banyoles a Olot, per Mieres i Santa Pau, hom arriba a aquesta església. Un cop situats a Sant Miquel de Campmajor, cal agafar el trencall de Falgons i a uns 2 500 m desviar-se a l’esquerra cap a Can Talaia, que resta situat a uns 900 m.

Des d’aquest punt cal dirigir-se cap a una granja de nova construcció que es troba a uns 600 m, i seguint cap amunt en direcció Can Sagnari, a uns 5 km a peu trobem l’edifici. (JMC-JRM)

Història

Aquesta capella rural, bellament situada a l’extrem d’un alt replà, és un lloc de culte popular, amb caràcter de santuari, documentat des del 1502; la seva estructura indica, però, que els seus orígens cal cercar-los com a mínim als segles XI o XII. La seva nau fou refeta al segle XVII. (APF)

Església

Planta de la petita església rural.

J. Moner i J. Riera

L’església de Sant Nazari és una petita, però extraordinària construcció que si bé manté les mesures i la tipologia pròpies de totes les ermites de la contrada, presenta unes característiques que la distingeixen notablement de les seves veïnes.

És d’una nau rectangular amb volta de canó capçada al nord-est per un absis semicircular cobert amb un quart d’esfera.

L’absis presenta cinc sèries de dos arquets llombards separats per faixes verticals i dues finestres de doble esqueixada, l’una centrada i l’altra a la banda de llevant.

Les finestres són d’arc de mig punt, amb petites dovelles, extradossats amb una filada de menor dimensió i la mateixa pedra, sorrenca i de mesures variades, si bé amb un aparell relativament regular i disposades per filades.

A la primeria del segle XVIII va ser reconstruïda quasi tota la nau, seguint la planta i el sistema constructiu de volta, per culpa d’un esfondrament que, si hom no hi posa remei, es pot tornar a repetir.

Cal destacar també l’estat de tot l’absis amb juntes sobresortides a l’entorn de les finestres. L’església original s’ha de situar dins el segle XI. (JMC-JRM)