Castell de la Figuera

El lloc de la Figuera probablement es correspon a una alqueria musulmana anomenada Jubalfader o Gibolhoder situada dins el territori del castell de Garcia. És documentada per primera vegada el 1154 en les confrontacions del territori de Siurana. El 1169 Albert de Castellvell va fer donació al bisbe de Tortosa de la muntanya que portava aquest nom i el seu terme. El 1182 el bisbe en va fer donació a quatre cavallers i aleshores consta que ja existia la població i s’assenyalen les afrontacions del terme (que també incloïa el de l’actual Lloar). No hi ha, però, cap referència al castell. Tanmateix, la vila en va tenir, bé que va desaparèixer al segle XVIII en bastir-se en el seu solar la nova església parroquial. Avui es conserva el topònim “el Castell”, que assenyala l’indret on era bastit, a la zona més enlairada del poble.