Sant Martí de la Figuera

Hom no té notícies històriques de l’església del poble de la Figuera abans del 1300, bé que és possible que ja existís en aquesta època. No figura en la dècima papal de 1279-80 ni en cap altra documentació del moment. Degué tenir categoria de sufragània, probablement de la parròquia de Cabassers, dins el bisbat de Tortosa. Era vicari de la Figuera el 1497 Joan Prades. L’edifici actual va ser enllestit cap al 1792. En aquesta data ja devia tenir consideració de parròquia.