Castell de Mal Consell (la Granada)

Aquest castell era situat a l’oest de la quadra de Santa Fe, en un lloc no ben identificat del terme de la Granada, en la serralada del Pujols, que fa de límít amb el terme de Font-rubí.

El topònim s’esmenta l’any 965, quan formava part del terme d’Olèrdola. El castell degué ser del bisbe de Barcelona al segle XI. L’any 1042 diversos pobladors del terme de la Granada juraren davant l’altar de Sant Cristòfol que el bisbe barceloní Deudat (1010-1029) havia posseït el puig de Mal Consell pacíficament. Un propietari important del lloc va ser el monestir de Sant Cugat del Vallès. Aquest cenobi va...