Castell de Miralles (Castellví de Rosanes)

La torre o castell de Miralles centrava una quadra dins el terme de Castellví de Rosanes. El 1210 pertanyia a Guerau Alemany de Cervelló. El 1215 Guilleuma de Castellví comprà per 60 sous barcelonins els honors que en el terme del castell posseïen Guillem de Miralles i la seva muller Ermessenda. A la fi de la centúria la quadra era de Bernat de Miralles, mort el 1311, la tomba gòtica del qual és al Museu Vicenç Ros de Martorell. La torre o castell de Miralles va ser reformada al segle XIV en estil gòtic. El 1414, gràcies al llegat del mercader barceloní Bertran Nicolau, s’hi fundà el convent...