Castell de Miralles (Castellví de Rosanes)

La torre o castell de Miralles centrava una quadra dins el terme de Castellví de Rosanes. El 1210 pertanyia a Guerau Alemany de Cervelló. El 1215 Guilleuma de Castellví comprà per 60 sous barcelonins els honors que en el terme del castell posseïen Guillem de Miralles i la seva muller Ermessenda. A la fi de la centúria la quadra era de Bernat de Miralles, mort el 1311, la tomba gòtica del qual és al Museu Vicenç Ros de Martorell. La torre o castell de Miralles va ser reformada al segle XIV en estil gòtic. El 1414, gràcies al llegat del mercader barceloní Bertran Nicolau, s’hi fundà el convent augustinià de la Domus Dei o Casa de Déu de Miralles, que comportà nombroses obres noves i de reconstrucció. En l’actualitat l’antic castell de Miralles es presenta com un gran casal gòtic.