Sant Miquel de Castellví de Rosanes

Aquesta església era la capella del castell i alhora la parròquia de Castellví de Rosanes. És documentada el 1063 sota la triple advocació de sant Miquel, santa Maria i sant Pere. Tot i que devia existir des dels orígens medievals, devers el 1110 es degué reconstruir, ja que aquest any el senyor de Castellví, Guillem Ramon I, en testar abans d’anar a Terra Santa, li llegà 5 mancusos per a obres (i uns altres 5 per a misses). Hi ha altres mencions posteriors de l’església, dels seus béns, de la capellania, de petits llegats rebuts, etc. El 1217 la senyora de la baronia, Guilleuma de Castellví...