El marc geogràfic del romànic de la Garrotxa

Presentació geogràfica

Mapa de la comarca de la Garrotxa amb les divisions de municipis i les principals vies de comunicació.

La comarca de la Garrotxa és una de les més complexes de Catalunya, ja que representa una transició entre la muntanya i el pla i presenta un clar contrast amb les terres que l’envolten. La seva extensió és de 849,78 km2 i ocupa el quinzè lloc en importància entre les comarques catalanes; representa un 2,65 % de la superfície total de Catalunya.

La seva gran diversitat geogràfica i el fet de no tenir una denominació arrelada tradicionalment...