Altres elements romànics sense atribució a municipi