El marc històric de la Garrotxa

Primers fets històrics

Durant els segles carolingis, de fet l’inici de l’època estudiada en aquest llibre, hom hauria trobat un paisatge, una estructuració de l’espai, un poblament, una economia i una societat i, també, unes institucions que evidentment devien molt a allò que hi hagué en el passat més o menys remot. Desgraciadament, les fonts d’informació abans de l’any 800 són molt escasses o inexistents. Gairebé els únics documents —no escrits— que hi ha són els que hom descobreix als jaciments arqueològics; aleshores les troballes depenen gairebé sempre molt de la casualitat o bé de la...