Bibliografia general referent al romànic de la Garrotxa

  • Ramón d’Abadal i de Vinyals: Catalunya carolíngia, II (Els diplomes carolingis a Catalunya), 2 vols, Institut d’Estudis Catalans. Barcelona 1926-52.
  • Ramon d’Abadal i de Vinyals: L’abat Oliba, bisbe de Vic i la seva època, ed. Aymà, Barcelona 1948.
  • Ramon d’Abadal i de Vinyals: Història dels Catalans, vol. II (La Pre-Catalunya), ed. Ariel, Barcelona 1961.
  • Ramon d’Abadal i de Vinyals: Els primers comtes catalans, ed. Teide, Barcelona 1958, la. ed.; Barcelona 1965, 2a. ed.
  • Joan-Albert Adell i Gisbert: L’Hospital dels pobres de Santa Magdalena de Montblanc i l’arquitectura hospitalària...