El marc geogràfic del romànic del Barcelonès

Presentació geogràfica

Mapa de la comarca del Barcelonès amb les divisions de municipis i les principals vies de comunicació.

El Barcelonès és la comarca més petita de Catalunya, que amb 155 km2 d’extensió representa el 0, 5% del territori català, tot i que aplega la major part de la seva població. Situada al sector central de la costa del Principat de Catalunya, limita a l’E amb la Mediterrània, al NE amb el Maresme, al N amb el Vallès Oriental, al NW amb el Vallès Occidental i a l’W i S amb el Baix Llobregat. L’àmbit geogràfic de la comarca té un caràcter...