L’art romànic al Barcelonès

L’arquitectura civil i militar i l’arqueologia

Mapa dels castells i fortaleses del Barcelonès anteriors a l’any 1300.

C. Puigferrat

Si bé és cert que a l’alta edat mitjana i, de fet, encara, fins al segle XIII, només una part molt petita de la població de Catalunya vivia a les ciutats, també és cert que, ja aleshores, el pes i la importància de Barcelona eren força notables. Barcelona era una població que tenia tots els trets característics de les ciutats. Posseïa una tradició romana, amb unes muralles i altres edificis d’aquesta època que, evidentment, devien ésser per a la...