La moneda del comtat de Barcelona

La moneda del comtat de Barcelona

El comtat de Barcelona destaca de tots els altres comtats per un grup de característiques diferencials que li són pràcticament exclusives:

— És l’únic comtat on consta l’emissió monetària de manera ininterrompuda a partir de les encunyacions carolíngies.

— Només a Barcelona es van fer emissions d’or d’una certa importància i durant un període llarg.

— Els comtes de Barcelona eren també comtes d’Osona i Girona. Això determinà l’existència d’amonedaments comtals en paral·lel a les sèries episcopals d’aquests darrers comtats. També emeteren al...