Bibliografia general referent al romànic del Barcelonès

  1. Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya carolíngia II: Els diplomes carolingis a Catalunya, 2 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1926-52
  2. Abadal i de Vinyals, Ramon d’: El pago de Septimania del dominio godo al franco a través de la invasión sarracena, “Cuadernos de historia de España”, XIX, pàgs. 5-54. 1953
  3. Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Com Catalunya s’obrí al món mil anys enrera, Rafael Dalmau editor. Barcelona 1960
  4. Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Els primers comtes catalans, ed. Vicens-Vives (“Biografies catalanes. Sèrie històrica”, núm. 1), Barcelona 1965
  5. Abadal i de Vinyals, Ramon...