El marc geogràfic del romànic del Vallès

Presentació geogràfica

Situació de la comarca del Vallès Occidental dins el conjunt de les comarques de Catalunya.

Mapa de la comarca del Vallès Occidental amb les divisions de municipis i les principals vies de comunicació.

Situació de la comarca del Vallès Oriental dins el conjunt de les comarques de Catalunya.

Mapa de la comarca del Vallès Oriental amb les divisions de municipis i les principals vies de comunicació.

El Vallès, amb els 1 444,85 km2 que té d’extensió, se situaria, en el conjunt de les comarques catalanes, en el tercer lloc, just darrere els dos Pallars. Però...