El marc històric del romànic del Vallès Occidental

Antecedents

Els límits de les actuals comarques del Vallès o dels Vallès, com ara les coneixem, provenen de la divisió establerta per la Generalitat l’any 1936, lleugerament modificada per la darrera divisió territorial (amb la incorporació de Caldes de Montbui al Vallès Oriental). La delimitació comarcal té la virtut d’ésser força fidel a la realitat natural. Per això mateix les fronteres actuals de la comarca o comarques tenen generalment una bona correspondència amb la realitat física i humana. Aquesta relació també es remunta en el temps. Fa més d’un mil·lenni els pobladors del Vallès...