El marc geogràfic del romànic d’Osona

Presentació geogràfica

Mapa de la comarca d’Osona amb les divisions de municipis i les principals vies de comunicació.

Amb la denominació d’Osona, coneixem la comarca de la Depressió Central Catalana que comprèn quatre unitats o subcomarques ben diferenciades: la Plana de Vic, el Lluçanès, el Collsacabra o Cabrerès i les Guilleries. Aquesta unitat comarcal, presenta un relleu molt diferenciat, per causa de l’erosió diferencial que s’ha exercit sobre els sediments terciaris de la Depressió. Aquests relleus emmarquen una plana central, zona de pas entre els Pirineus i el Vallès...