Fortalesa de les Matoses (Masquefa)

Les notícies documentals referents a aquesta fortalesa són escasses. El 1193 Guerau d’Alamany cedí al cenobi de Sant Cugat la seva fortalesa anomenada Matoses. Aquesta donació fou confirmada pel seu fill. Guillem de Cervelló, el mes de desembre del mateix any. El 1239 Guillem de Cervelló, successor de l’anterior, ratificarà la cessió que havien fet els seus avantpassats.