Fortalesa de Vilanova del Camí

Aquesta fortificació es trobava inclosa dins el terme del castell de Claramunt. La identificació de la domus de Vilanova és problemàtica ja que es pot confondre amb la domus de Vilanova d’Espoia. La primera notícia segura és de l’any 1206; data en què Pere de Claramunt encomanà a Guillem de Montbui la seva domum cum fortitudine situada al costat de Vilanova del Camí. Els Cardona degueren posseir també importants drets al lloc. L’any 1224 el vescomte Ramon Folc IV encomanà la fortalesa a Guillem de Montbui per tal que la defensés contra Guillem de Claramunt i els seus, i pogués servir com a...