La casa d’Alella

El terme d’Alella fou sempre un terme de jurisdicció reial, però els reis en feren algunes vendes a particulars; així, el 1353 el rei Pere III va vendre la jurisdicció civil a Pere de Pla o Desplà, senyor de la Casa d’Alella. La Casa d’Alella, coneguda també com la Casa del Terço o de les Quatre Torres, és dins la vila i es troba tan modificada al llarg dels segles que no té visible cap element medieval. Existia des del 1214. A la fi del segle XIII pertanyia a la família Banyeres, i de mitjan segle XIV al 1528 era propietat de la família Desplà. Els senyors de la Casa d’Alella posseïen molts béns i alous en el terme, cobraven un terç dels delmes i tenien un dret de patronatge sobre la parròquia. El 1528 la casa passà a domini dels Gralla per aliança matrimonial, i a la fi del segle XVI, també per matrimoni, passà als Montcada, marquesos d’Aitona, que la vengueren a J. B. Mata el 1670.