La societat del romànic del Maresme

Els dominis eclesiàstics: els monestirs i els bisbats

Mapa de les esglésies del Maresme anteriors al 1300.

LI. Ramos

En el marc de les actuacions religioses, cal dir que aquesta activitat ha deixat nombroses empremtes en el paisatge, tant en l’àmbit dels comportaments humans més particulars —els ritus—, com en les obres personals de modificació —recintes sagrats, temples, cementiris, símbols sacres—, que tenen el valor de consagrar un espai o un element paisatgístic destinat a l’ús cerimonial. Evidentment, aquestes dues funcions s’integren en una de sola, car l’edifici religiós assumeix...