Mare de Déu de la Salut, abans Sant Sadurní d’Hortolanes (Pià)

La primera notícia documental que es coneix de l’església de Sant Sadurní d’Ortolanes data de l’any 961. S’esmenta a propòsit de la donació que el dit any feu Sunifred, comte de Cerdanya i Besalú, d’un camp al monestir de Sant Miquel de Cuixà, el qual afrontava amb el cementiri d’aquella església.

El temple de Sant Sadurní feia les funcions de culte per a la vila d’Hortolanes, però també servia al lloc de Tàpia (ipsa Tapia, 956), ambdues localitats situades entre Pià i Ribesaltes, avui totalment desaparegudes. El primitiu edifici romànic fou modificat i reconstruït al segle XIV; al segle XVII el temple fou convertit en ermita, la qual fou totalment malmesa durant la Revolució Francesa. Al segle passat fou reconstruïda, i solemnement beneïda el 16 de maig de 1846, sota l’advocació de la Mare de Déu de la Salut, nom amb el qual es coneix en l’actualitat.