Mare de Déu del Paradís (Cornellà del Bèrcol)

Aquesta ermita, situada a llevant del poble de Cornellà del Bèrcol, té un origen molt antic. El lloc de Paravis és esmentat des de l’any 1094 i es troba documentada l’església de Santa Maria de Cornellà, segurament l’actual Mare de Déu del Paradís, el 1215. Un instrument del 1341 parla del santuari ja com de la capella de Santa Maria del Paradís, dita del Vilar.