Sant Cristòfol de Cornellà del Bèrcol

La parròquia de Sant Cristòfol de Cornellà és consignada des de l’any 1087, en què apareix en el testament de Pere Bernat de Cornellà. L’actual edifici és una construcció del final del segle passat.