Sant Esteve de Morellàs (Morellàs i les Illes)

De l’església parroquial de Morellàs, se’n té notícia des de l’any 1147, en què es fa esment d’una terra que limitava amb la sagrera de Sant Esteve de Morellàs en un document que recollí Francesc de Fossà en el seu cartoral (segle XVII). De l’any següent és el testament de Gausfred de les Illes, que, entre altres disposicions, llegà a la seva esposa una penyora que tenia a Sant Esteve de Morelans.

A les dècimes papals dels anys 1279 i 1280 hi figura el capellano de Maurelianis, que havia de contribuir-hi amb 16 sous melgoresos.

L’actual església parroquial de Sant Esteve de Morellàs és un edifici d’una nau, amb capçalera poligonal, capelles laterals i un porxo davant l’entrada a ponent. Les cobertes són de voltes de llunetes. Al seu costat de migdia es dreça el campanar, una torre de planta quadrada força massissa. En un angle exterior de l’absis hi ha un carreu que té gravat l’any 1666. Tot l’edifici és cobert d’arrebossat. En el seu estat actual no s’hi aprecia cap resta constructiva que es pugui atribuir a l’època romànica o medieval.