Sant Joan de Moranells (Morellàs i les Illes)

Aquest temple, avui desaparegut, consta que era situat a l’extens paratge de les Brugueres (dit antigament Moranells), a poc més d’1 km al sud-oest de la vila de Morellàs, en terres del mas Marill, on el recorda el topònim la Vinya de la Capella. L’any 1376, Pere Pagès, de Sant Joan de Pladecorts, llegà 12 diners a l’església de Sant Joan de Maurellanells. És citada també en altres documents dels anys 1400 i 1406 amb els noms de capella Sancti lohannis de Maurellaneliso de Maurelanells.

Si bé hom ha afirmat que fou destruïda al final del segle XIX, Francesc Montsalvatje l’any 1914 l’esmenta com a existent, si bé en ruïnes. Precisa que era una “capella romànica d’una sola nau”. En dona altres detalls Cèsar-August Torras en la seva guia excursionista Vallespir, Conflent, Canigó, Alberes, publicada l’any 1919. Segons aquest autor, l’església de Sant Joan de Moranells, aleshores en ruïnes, posseïa un “absis de molta fondària, més fons que ample”.